„Борис Годунов“, постановка на Пламен Карталов на Царевец

Newsart

Дата на събитието:
Пт, 31/07/2015 – 21:00 – Сб, 01/08/2015 – 23:30

„Всяка оперна продукция на открито е като уникатв многоцветна гама от емоционални състояния ипреживявания. Самата природа на операта като изкуство е дръзка и новаторска. Сливането на компонентите, които я конструират – музика, игра, пеене,слово, танц, архитектура, изобразителни и пластичниизкуства – с обстановката и пейзажа на природнитедадености, сред които ще се развива действието надраматургията и, предполага търсене и разработкана съвсем различни ракурси в поставянето на произведенията на открито, изтръгване на нова сценичнамощ и визуални внушения.

Но това може да се случи само, ако режисурата и сценографията, и не на последно място грижата в безкомпромисен кастинг от солисти – певци, осигурятинтерпретация, концепция и решения, вграждащи сев естествен и хомогенен синхрон със средата, в която ще се постави оперния спектакъл на открито.

За мен работата ми над всяка партитура за претворяването ѝ в спектакъл на открито, при което историческото действие от либретото се пренася на ново място за представянето му, е в стремеж към създаванепо нов начин на произведението на композитора, а стова то самото се превръща в истински новородено.

Това е и задачата ми с шедьовъра на Модест Мусоргски „Борис Годунов”. Не просто правене на операна открито, а раждане на опера на открито, в нова инеобичайна за изкуството на операта среда – с новиракурси и пространствени измерения и внушения, заизригване с нова, въздействаща вулканична мощ намузикалната драматургия на произведението.

Предварително и продължително изучаване на архитектурното величие на храм-паметника „Св. Александър Невски” и на историческата крепост „Царевец“, задълбочени изчисления и решаване намного отговорни технически проблеми, свързани съсзависимостта от внушението на самата архитектурана сградата и площада, на хълма и крепостта „Царевец“ и ситуиращото се от тях точно място и размери на сцената и трибуната за публиката – всички тези зависимости са сложен комплексот отговори на въпроси, свързани главно с претворяване на драматургията на операта в спектакъл наоткрито.

Ето защо механичното пренасяне на постановки отограничаващия ги квадрат на театралната сцена езаблуда за очакванията на зрителя – слушател, който специално отива на опера на открито, а не в зала.

Спектаклите на открито имат други послания, разказват друг вид история за герои и събития, превръщатоперата в друг вид изкуство. То е като оперно кино наживо. Ако режисьорът е с ясна визия и има мисленето на архитекта и композитора, тогава ще съумее даизгради партитурата на полифоничен образ на спектакъл в синхрон със звученето на мястото, където сеиграе, и с пейзажа на природните дадености и връзката им с оркестровия звук и певческите роли.“

Пламен Карталов

Comments are closed.